Askeri Hava Lisesi Işıklar’ı Tanıyoruz

Türkiye'nin güçlü yarınlarını oluşturacak gençlerin ilk adreslerinden biri tarih boyunca hiç kuşkusuz Işıklar Askeri Hava Lisesi olmuştur.

5160

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Bu süre içerisinde lise öğrenimine başlayacak gençlere havacılık alanında eğitim veren okullarımızı tanıtıyoruz. Sırada Işıklar Askerî Lisesi var. Işıklar Askeri Lisesi ilk kez, Abdülmecit devrinde, 1844 yılında, Sadrazam Arif Hikmet Bey, Nazır Emin Paşa ve baş tercüman Fuat Efendi (Fuat Paşa)’den kurulu bir heyetin, askerî idadilerin açılmalarına karar vermeleri üzerine Bursa’da şimdiki hükümet binasının civarında bulunan bir kumaş fabrikasının kamulaştırılarak okul haline getirilmesiyle, “Mekteb-i Fünun-u İdadi” adı altında 15 Şubat 1845 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu ulvi okulun ilk komutanı ve okul müdürü Yüzbaşı Ali Efendi’dir.

tarihce clip image002 0000 Türkiyedeki Havacılık Liseleri 

 

       Okul ilk açıldığında: 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci sınıf olarak, beş sınıf üzerine düzenlenmiş ve talimatı da buna göre yapılmış olmasına rağmen, ilk yılında yalnız 5’inci sınıfa 32 öğrenci alınmış, diğer sınıflar müteakip yıllarda açılmıştır.

       Öğrencilerin bir kısmı yatılı olarak okulda kalıyor, diğer kısmı evci olarak sabah gelip akşam evlerine dönüyorlardı. Öğrencilerin giysileri bir örnek olup; siyah çuhadan, tek düğmeli, belden aşağısı kırmalı ceket (setre) ile yine çuha pantolondan ibaretti.

       Okul 1853 yılında ilk mezunlarını vermiş ve Harp Okullarına göndermiştir. 1853 yılı mezunlarından üç kişi tuğgeneral, üç kişi mareşal, bir kişi de mareşallik ve sadrazamlık mevkiini kazanmıştır.

       Bursa’da 1855 yılında meydana gelen deprem neticesi okul oldukça hasar görmüş ve öğrenciler bir süre çadırlarda öğrenimini sürdürmüşlerdir. Bu arada, civardaki birkaç evin de kamulaştırılması ile okul genişletilmiştir. Işıklar Askerî Lisesi’nin bugünkü binalarının yapımına ilk defa 21 Mayıs 1890 yılında 14.000 m2 lik bir alan üzerinde başlanmış ve 1.394.654 kuruş sarf edilmek suretiyle 29 Mayıs 1892 tarihinde Bursa Valisi Münir Paşa tarafından büyük bir törenle hizmete açılmış ve öğrenime burada devam edilmiştir.

tarihce clip image002 0001 Türkiyedeki Havacılık Liseleri 

 

       Yunanlıların Bursa’yı işgal etmesinden bir hafta önce bir kısım öğrenci Harp Okulu’na diğerleri ise evlerine gönderilmiş ve okulda öğretime ara verilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nı müteakip 28 Kasım 1922 tarihinde okul tekrar “Askerî İdadi” adıyla açılmıştır.
       Bursa Askerî İdadisi, 1926 yılında “Bursa 2’nci Lisesi” adı altında M.E.B.lığı`nın idaresine bırakılmış, görülen lüzum üzerine aynı sene M.S.B.lığı’nın yönetimine tekrar girmiş ve “Bursa Askerî Lisesi” adını almıştır.
 
tarihce clip image002 0002 Türkiyedeki Havacılık Liseleri        tarihce clip image002 0003 Türkiyedeki Havacılık Liseleri 
       1928 yılından itibaren okulun ilk beş sınıfı ve sonraki senelerde de her sene birer sınıf olmak üzere ilk ve orta kısımları kaldırılmış, yalnız lise kısmı kalmıştır. Bursa Askeri Lisesi, 31 temmuz 1961 yılında tekrar lağvedilmiş, bina ve tesisler önce 1’inci Ordu istihbarat birliğine, bir yıl sonra da Personel Okuluna teslim edilmiş ve bu durum haziran 1974 tarihine kadar devam etmiştir.
       Eylül 1973 tarihinde Gnkur.Bşk.lığınca, ikinci bir askerî lisenin yeniden açılmasına karar verilmesi üzerine; tarihi Bursa Askerî Lisesi, açılışından 129 yıl sonra ikinci kez, “Işıklar Askerî Lisesi” adı ile 28 Haziran 1974 tarihinde hizmete girmiştir.
 
tarihce clip image002 0004 Türkiyedeki Havacılık Liseleri       tarihce clip image002 0005 Türkiyedeki Havacılık Liseleri
       Okulun, ikinci kez açılışından bir yıl sonra 1975-1976 öğretim yılında okul, “yabancı dile ağırlık veren” sistemle öğretime başlamış, bu öğretim sistemine bir hazırlık sınıfı ilave edilerek okul 4 sınıflı olmuştur. Bu dönemde hazırlık sınıfına yüzde 50 Fransızca, yüzde 50 Almanca diliyle öğretim yapacak şekilde öğrenci alınmıştır.
       Işıklar Askerî Lisesi Hv.K.K.lığı ile K.K.K.lığı arasında yapılan 27 Mayıs 2008 tarihli protokol ile 27 Haziran 2008 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına devredilmiş ve Işıklar Askeri Hava Lisesi Komutanlığı adını almıştır.
       27 Haziran 2008 tarihindeki diploma töreninin ardından Işıklar Askerî Lisesi Komutanı Topçu Kurmay Albay Selim MERT görevini, Işıklar Askerî Hava Lisesi Komutanlığına atanan Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet ELDEM’e devretmiştir.
tarihce clip image002 0006 Türkiyedeki Havacılık Liseleri
       1974 yılında kapanan Hava Lisesi, 2008-2009 yılında aradan geçen 34 sene sonra yeniden eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır
tarihce clip image002 0007 Türkiyedeki Havacılık Liseleri
       2008-2009 Eğitim Öğretim Yılından itibaren kademeli olarak askerî liselerde yeniden hazırlık sınıfı okutulmaya başlanarak 5 yıllık programa geçilmiştir.
       Işıklar Askerî Hava Lisesi Komutanlığı tarihinin yüklediği misyonu gereği; çağdaş eğitim ve öğretim bilimi kapsamında, öğrenciyi merkeze alan eğitim felsefesine uygun olarak; Milli Eğitim Temel Kanununun öngördüğü temel kültür, bilgi ve beceriyi almış, Hava Kuvvetleri Komutanlığının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte, Temel değerlerini anlamış, özümsemiş ve davranışlarına yansıtmış, Hava Harp Okulundaki eğitim ve öğretimi izleyebilecek bilimsel alt yapı ile donanmış, temel askerî bilgi ve davranışlarını, havacılık ruhunu ve kurum kültürünü kazanmış, üstün bedeni yeteneğe sahip, iletişim becerisi gelişmiş, Atatürkçü Düşünce Sistemini özümsemiş ve bunu bir yaşam tarzı olarak benimseyerek kendine rehber edinmiş askerî öğrenciler yetiştirmektedir.
tarihce clip image002 0008 Türkiyedeki Havacılık Liseleri
IŞIKLAR HAVA LİSESİ MARŞI

ŞİMŞEKLERDEN HIZ ALDIK KANAT TAKTIK ÇELİĞE
GÖKLERDE DOLU DİZGİN ATILDIK YÜCELİĞE

KAİNAT HEP BİRLEŞSE BOŞLUK ALEVLE DOLSA
FIRTINA YAĞMUR BORA YOLUMUZDA OLSADA
HAVA LİSELİLERİZ KALBİMİZDE AŞK DOLU
KORURUZ BU VATANI BÜTÜN DÜNYA SALDIRSA

BİR ALTIN DESTANIDIR YERDEKİ TARİHİMİZ
LEKE SÜRMEZ TÜRK OĞLU GÖKLERDEKİ MERTLİĞE

HAVA LİSELİLERİZ KALBİMİZDE AŞK DOLU
KORURUZ BU VATANI BÜTÜN DÜNYA SALDIRSA
HAVA LİSELİLERİZ KALBİMİZDE AŞK DOLU
KORURUZ BU VATANI BÜTÜN DÜNYA SALDIRSA

İLK KURULAN HAVA LİSESİ’NİN TARİHÇESİ
       1950’li yıllar Hava Kuvvetlerinin büyük gelişmeler yaşadığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde havacılık eğitiminde çok önemli eğitim müesseseleri kurulmuştur. 1956 yılına kadar hava eğitim müesseseleri doğrudan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bulunuyordu. Bu durumda bulunan hava eğitim birlik ve tesislerinde işlerin daha süratle yürütülmesini ve eğitimde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla, 30 Ağustos 1956 tarihinde Hava Eğitim Kolordu Komutanlığı kurulmuş ve Türk Hava Kuvvetleri’nin, eğitimle ilgili bütün birlik ve kurumları bu komutanlık emrinde toplanmıştır. Bu kuruluş 1957 yılında Hava Eğitim Komutanlığı adını almıştır.
       17 Eylül 1957 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın emri ile Hava Eğitim Kolordu Komutanlığına bağlı olmak şartıyla, Hava Harp Okulu’na öğrenci yetiştirmek maksadı ile Hava Lisesinin açılmasına karar verilmiştir.
tarihce clip image002 0009 Türkiyedeki Havacılık Liseleri
Manisa’da Hava Lisesinin açılış töreni (19 Ekim 1957)
       Hava Lisesi ilk olarak Manisa’da 100 öğrenci ile 1957-1958 eğitim-öğretim döneminde faaliyetine başlamıştır. Başlangıç aşamasında Hava Lisesi, kendi binası tamamlanana kadar, öğretim faaliyetlerine Manisa’daki bir sivil lisenin iki kısmında devam etmiştir.
tarihce clip image002 0010 Türkiyedeki Havacılık Liseleri
Milli Savunma Bakanı Şemi ERGİN Hava Lisesinin resmi açılış töreninde (19 Ekim 1957)
       Hava Lisesinin resmi açılış merasimi Milli Savunma Bakanı Şemi ERGİN, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hamdullah Suphi GÖKER, milletvekilleri, Hava Eğitim Komutanlığı personeli ve Manisalıların katılımıyla 19 Ekim 1957 tarihinde yapılmıştır. Resmi açılışından sonra 100 öğrencisi ile birlikte 28 Ekim 1957 Pazartesi günü fiilen eğitim hayatına başlamıştır.
tarihce clip image002 0011 Türkiyedeki Havacılık Liseleri
Manisa’da Hava Lisesinin açılış töreninden bir resim (19 Ekim 1957)
       Manisa’da 100 öğrenci ile 1957-1958 eğitim öğretim yılını tamamlayan Askerî Hava Lisesi, öğrencilerin daha mütekamil şartlar altında yetişmesini sağlamak maksadıyla Manisa’dan İzmir’deki Güzelyalı garnizonuna intikal etmiştir.
       Askerî Hava Lisesi, 1958 yılında İzmir’e taşınmasından kapatıldığı 1974 yılına kadar, İzmir içerisinde dört ayrı binada yerleşme yapmıştır. 17 Ağustos 1958 yılında İzmir’e ilk taşındığı zaman Güzelyalı garnizonunda bulunan barakalarda ve şimdiki er koğuşlarında faaliyetini sürdüren Hava Lisesi, buradan 1967 yılında Hava Harp Okulu’nun Yeşilköy-İstanbul’a taşınmasıyla Güzelyalı’daki boşalan tesislere yerleşmiştir.
       Hava Lisesi Güzelyalı garnizonundan sonra 1968 yılında İzmir Üçkuyular’daki Hava Lisan Okul Komutanlığının Astsubay Yatakhanesine yerleşmiştir. Aynı yıl okulun kapatılması kararı alınmış ve birinci sınıfa öğrenci alınmamıştır. 1969-1970 Eğitim yılında bir sınıf ile eğitim devam etmiştir. Okul daha sonra 1970 yılında üç sınıfa da öğrenci alarak yeniden Çiğli’de açılmıştır. Çiğli, 2’nci Ana Jet Üs K.lığının yerleşme alanı içerisinde, kendisine ayrılan binalarda eğitim-öğretim faaliyetine 1974’e kadar devam etmiştir.
       Hava Lisesi zaman içerisinde bazı isim değişiklikleri de yaşamıştır. Manisa’da Hava Lisesi Yurt Müdürlüğü, İzmir’de Hava Lisesi Müdürlüğü ve Hava Lisesi Komutanlığı isimleri kullanılmıştır.
tarihce clip image002 0012 Türkiyedeki Havacılık Liseleri
Hava Lisesi öğrencileri dershanede (1969)
       Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan 5 Kasım 1973 tarihli protokolle Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilen Hava Lisesi 1973-1974 eğitim-öğretim yılında, öğretimine Çiğli’de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak halihazırdaki statüsü ile devam etmiştir. 1973-1974 eğitim-öğretim yılı Hava Lisesi mezunlarından, tabi olacakları sağlık uçuş muayenesi ve deneme uçuşlarını kazanan öğrenciler Hava Harp Okuluna, uçuş statüsünü kaybeden öğrenciler ise Kara Harp Okulu’na gönderilmişlerdir.
ADRES
Işıklar Askeri Hava Lisesi 16039
Teleferik-Bursa
TELEFON
0 224 327 71 00 (01-02-04-07-08-09) 7 Hat
Öğrenci Grup Komutanlığı Dahili Telefon: 4120
E-MAİL
isiklar@hvkk.tsk.tr

.