Hava Trafik Kontrolörü Nasıl Olunur?

3705

Hava Trafik Kontrol hizmetleri için istihdam edilecek olan personelin en üst düzeyde yetişmiş olması gerekliliğinden hareketle, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hava Trafik Kontrol Bölümü ülkemizde Hava Trafik Kontrol personelinin temel ve tekâmül hizmet içi eğitimlerini ileri teknoloji eğitim kolaylıklarıyla yürütmektedirler.

Her iki eğitim kurumu Hava trafik kontrolörü eğitimlerini Esenboğa Havalimanı’nda ve Eskişehir’de tesis edilmiş 3 boyutlu, 360 derecelik, entegre çalışabilen Meydan Kontrol ve radar simülatörleri ile sağlamaktadır.

Ülkemizde hava trafik kontrolörü olabilmenin iki yolu vardır. Birincisi ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne stajyer hava trafik kontrolörü adayı olarak girmektir.

Temel hava trafik kontrol eğitimine başlayacak adayların aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur.

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • 27 yaşından gün almamış olmak,
  • 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
  • ICAO Ek- 1 Sınıf 3 hükümlerine uygun geçerli bir sağlık raporu almak,
  • Güvenlik soruşturması ile hava trafik kontrolörlüğü yapmaya uygun olduğunu belgelemek,
  • Genel yetenek testleri (dikkat, algılama, zihinsel matematik, üç boyutlu düşünme) ve kişilik değerlendirme (motivasyon, karar verme, stres değerlendirme) yöntemlerini içeren bilgisayar destekli, uluslararası standartlara sahip kontrolör seçme programı ve bu maddenin 1 inci fıkrasının (g) bendinde yer alan hususların tespitine yönelik sınavda başarılı olmak,
  • Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak,
  • Başvuru sırasında, İngilizce dilinde KPDS sınavından en az 70 veya TOEFL sınavından en az 193 veya IELTS sınavının her bölümünden en az 6,5 veya FCE sınavından en az A veya CAE sınavından en az C veya CPE sınavından en az C düzeyinde puan aldığını belgelemek.

.