Havayolu Taşımacılığında Yönetim ve Yapılanma

Hezarfen Havacılık Dergisi yeni yazarlarından Muzaffer Civelek "Havayolu taşımacılığında yönetim ve yapılanma" konusunu sizler için kaleme aldı.

4010

muzaffer civelekHavayolu Taşımacılığında Yönetim ve Yapılanma. Havacılık sektörü dinamik ve geniş bir meslekler grubunda yer almaktadır. Türk sivil havacılığı kendini sürekli yenileme ve ilerleme içerisine bıraktı.Gelişen sanayi teknolojisi günümüz modern havacılığını ortaya çıkarmıştır. Sanayileşen, dünya ekonomisi havacılık sektörünü yerinde oynatıp günümüz hava kargo ,hava-yolu işletmelerini beraberinde getirmiştir. Günümüzde ise havayolu işletmeleri ve üretici firmalar maliyetleri azaltmak güvenliği artırmak amacıyla dizayn,üretim,faaliyet ve bakım alanlarında standart bir hale gitmeyi işletmektedir. Gelişen dünya ekonomisinde ülke konumun strateji bütünlüğünü koruyan ülkeler kendi aralarında belli bir standart yapıya uygun bir çevrece çizmiştir. Bu bütünlüğün yapısı küreselleşen dünya ekonomisine eşittir. Havacılık sektörü de bu çerçeve içerisinde yer alıp standartlarını bir bütün haline getirmiştir.Gelişen ulaşım ağları,havayolu ulaşımını bir örümcek ağı gibi sarması,ulaşımın en kolay hale getirmesin de öncülük etmiştir.Ulaşım karadan havaya döndükçe havayolu ulaşımının gelişimi etkisi halinde kalacaktır. Bu bağlamda sanayideki teknoloji söz hakkına sahip olmakla birlikte:yeni ürünler ve konforu beraberinde getirecektir.İletişim ve teknolojinin yardımıyla küreselleşen hava taşımacılığı sektöründe hava seyrüsefer sistemlerinde uyduların kullanılması ile dünyadaki trafiğin yönetilmesi giderek yaygınlaşmıştır. Böylece şu anda çok sıkışık durumda olan hava sahalarında bile çok daha fazla uçak çok daha fazla emniyetli bir biçim de uçabilecek hale gelmiştir.Nitekim teknolojinin doğal kanunu bu olmakla birlikte gelişen koşullar şekil almaya her zaman başlamış ve çevresini bir ışık gibi aydınlatmıştır. Aslında havacılığın dünyadaki gelişim tarihine baktığımızda bu büyük endüstri de büyük uçak üreticisi sadece iki üreticisinin olmasına inanmak zordur.İki taşıyıcınında birbirine benzer ve ayrıldıkları yönleri vardır. Doğal olarak bu artış havayolu ulaşımını kolay hale getirir noktaya ulaşmıştır. Son yıllar da globalleşmenin ve rekabetin artması diğer yandan müşteri memnuniyetinin ön plana çıkması havayolu işletmelerinin müşteri odaklı olmalarını gerektirmiş ve hizmet kalitesinin artırılması rekabetin üstünlüğü elde edilmesinde önemli bir araç haline gelmiştir.Bunun bir sonucu olarak toplam kalite yönetimi gibi yeni yönetim uygulamalarını önemli bir hale getirmiştir. Türk Sivil Havacılığı için yapılan her bir yenilik ve her bir atılım bu sektörün bir merdiven basamak çıkacağını belirtmek isterim. Bir betimlemeyle makalemin görünmez kalem ucuyla bu sözlerimi bitirmek üzereyken: ‘’Havayolu şirketleri birbirleriyle savaş halindedir.Kullandıkları silahlarsa dev uçaklar ve motorlardır.’’

Muzaffer Civelek

.