TCAS Trafik İkaz ve Çarpışmayı Önleme Sistemi

8184

Air trafik kontrol (hava trafik kontrolü) sistemi yer ve uçak komponentlerini kapsar. Bir yer istasyonundan veya diğer uçak sistemlerinden bir sorgulama sinyali alındığı zaman, uçak transporderi otomatik olarak kodlu bir cevap sinyali gönderir. Bu cevap sinyali uçağın yeri, izi ve tanımı için kullanılır. Cevap sinyali aynı zamanda yer istasyonları için yer istasyonu için gerekli diğer verileri de kapsar. Veriler yer istasyonu radar display’leri (ekran) ve TCAS ile donatılmış uçak display’leri üzerinde gösterilir. TCAS computerleri çarpışmadan koruma ( collision avoidance) hesaplamaları için veriler kullanır.

TCAS diğer uçakların gönderdiği sinyalleri alan ve kendisi de sinyal gönderen bir sistemdir. Bu sinyal gönderme işlemi sonucunda yükseklik, menzil ve durum bilgisi alınır. Diğer uçaklar kendi yükseklik bilgilerini rapor ederler. Diğer uçakların menzili ise sorgulama sinyalinin gönderimi, kabul edilmesi ve cevap gelmesi arasındaki zamanın ölçülmesi ile hesaplanır. Durum ise yatay (directional) antenler kullanılarak hesaplanır. TCAS bu bilgileri ve diğer uçuş halindeki uçaklardan gelen bilgileri kullanarak diğer uçakların konumlarına ilişkin görsel indikasyonlar oluşturur. Aynı zamanda bu bilgiler görsel ve sisli olarak trafik önleme uyarıları oluşturur.

TCAS bilgisayarı avyonik kompartmandadır. TCAS alt yatay anteni uçak üst gövdesi üzerindeki 385 numaralı istasyonda ve alt TCAS yatay anteni ise uçak alt üzerindeki 385 numaralı istasyondadır (Anten yerleşimleri Boeing 737-600/700/800/900 örnek kabul edilerek verilmiştir. Uçak tipi değiştikçe anten yerleşim bölgesinin değişeceği unutulmamalıdır.

TCAS bilgisayarı diğer uçaklardan aldığı bilgileri TCAS’ın kontrol alanı içindeki hedef (target) uçakların çarpışma tehlikesi oluşturup oluşturmadığını hesaplamak için kullanır. TCAS bilgisayarının diğer uçaklarla haberleşebilmesi için bu uçaklarda da TCAS sisteminin olması gerekir. İki TCAS bilgisayarı paylaşılan verileri koordinasyonlu manevra yapmak ve olası çarpışmaları önlemek için kullanır..