Uçak Bakım Teknisyeni Kredilendirme İşlemleri

2957
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sadece Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir eğitim kurumunda alınan teknik eğitim için kredilendirme yapabilir. Temel Bilgi Gereklilikleri kapsamındaki modüller, alt modüller, konular ve bilgi seviyeleri ile kredilendirme talebine dayanak olan lisans kategorisine uygun teknik eğitime ilişkin müfredatın karşılaştırılması ve uygunluğunun sağlanmasının ardından kredilendirme sağlanır. Kredilendirme talebinde bulunan kişi kredilendirmeye konu olan teknik eğitim içeriğinin, talep edilen her bir modül veya alt modüle eşdeğer olduğu taahhüt etmelidir.
Kredilendirme müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranır:

  • İstenilen talebi belirtir tarihli başvuru dilekçesi mevcut mu?
  • Başvuru sahibi ve ilgili okul tarafından doldurulmuş kredilendirme değerlendirme formu mevcut mu?
  • Okuldan alınmış transkript (noter onaylı ya da aslı) mevcut mu?
  • Okul diploması (noter onaylı) mevcut mu?
  • Modül-9 için 19.02.2008 öncesi alınmış sertifika ve tazeleme sertifikaları (asıl veya onaylı) mevcut mu?
  • Eksiksiz doldurulmuş Form19K başvuru formu mevcut mu?
  • Hizmet Tarifesi kapsamında yatırdığı ücreti gösteren dekont mevcut mu?

.