Uçak Basınç Regülatörü ve Kesme Valfi

Valfin girişindeki bir porttan hava regülatörü içindeki yüksek basınç şalterine referans basınç regülatörüne gider.

2794

Valfin girişindeki bir porttan hava regülatörü içindeki yüksek basınç şalterine referans basınç regülatörüne gider. Eğer havanın basıncı 180 PSI’yı aşarsa basınç şalteri aktif hâle gelir ve baş üstü panelindeki “Bleed Trip Off” lambasının yanmasını sağlar. Valf, motor bleedlerinden gelen havanın basıncını 45 PSI’ya ayarlar.

basınç regülatörü.