Uçak Teknisyenlerine Çok Önemli Duyuru

2980
SHGM; Uçak Bakım Teknisyenlerinin, lisanslandırma ve kategori ilave işlemleri için SHGM’ye sundukları pratik eğitim ve tecrübe gerekliliklerini karşıladığına dair kayıtların fiilen gerçekleşip gerçekleşmediğinin yerinde görülmesi amacıyla ürün denetimleri yapmaktadır.
Bilindiği üzere; SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Yönetmeliği kapsamında, hava aracı bakım lisansı talebinde bulunan, lisansına kategori ilavesi yapmak isteyen, lisansından deneyim gerektiren sınırlamaları kaldırmak isteyen veya lisansına ilgili kategorideki ilk tip işlemi için yapılan iş başı eğitimi ile (OJT) başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Bakım Kayıt Defteri (logbook) ve diğer gerekli evraklarla beraber SHGM’ye başvuruda bulunmaktadırlar.
Bu kapsamda başvuruda bulunan bakım teknisyenlerinin ve teknisyen adaylarının yeterliği ve SHGM’ye sunduğu kayıtların ve belgelerin teyidi ile ilgili yerinde ürün denetimi yaparak, lisanslandırma ve kategori ilave işlemlerini gerçekleştirmektedir.
Buna göre; bakım kuruluşlarının konuyla ilgili prosedürlerinin uygunluğu ve uygulanabilirliğinin yanı sıra ilgili kişilerle bire bir mülakat yapılarak kişilerin yeterliliği ve bakım kayıt defterinde ilgili bakım işlemlerine kişilerin bilfiil katılmış olması gerekliliği incelenmektedir. Denetlemeler kapsamında kaydedilen her bir işlemin ilgili bakım kayıtları ile uyumlu olup olmadığı ve talep edilen işleme göre her bir chapter (bölüm) için minimum gerekliliklere uyulup uyulmadığı gibi konular kontrol edilmektedir.
Bu denetimler neticesinde uygun olmayan veya yapılmayan deneyim kayıtlarını onaylayan Kalite Müdürü hakkında İdari para cezası uygulanmakta olup, uygun olmayan deneyim kaydı sunanların ve/veya bu kişilere ait bakım deneyim kayıtlarını onaylayanların lisanslarını da ilgili mevzuatlar uyarınca askıya alınabilecek veya iptal edilebilecektir.
Uygulama kapsamında SHGM tarafından son bir ayda 2 ayrı bakım kuruluşuna idari para cezası kesilmiş ve uygunsuz bakım deneyimi sunan kişilerin lisansları askıya alınmıştır.