Uçak Yolcuları’nın Acil Durum Oksijenleri

2505

Taşınabilir oksijen tüpleri kabinin muhtelif yerlerine yerleştirilmiştir. Bu tüpler ikişer adet bağlantı tertibatına sahiptir. Biri acil kullanmak için yüksek akışı, diğeri normal kullanma için normal akışı temin eder. Acil durum anına göre devamlı akış maskesi bu bağlantılardan birine takılabilir. Kullanılacak çıkışa bağlı olarak oksijen 25–90 dakika kullanılır.

uçak oksijen uçak oksijen.