Uçaklarda İniş Hareketi Nasıl Gerçekleşiyor?

3720

İniş yapan bir uçak yere değdiği zaman hem yatay hem de düşey hız bileşenlerinin kinetik enerjisini taşımaktadır.

İnişte uçak pistin başına doğru belirli bir süzülüş açısı ile alçalma yapar; pilot uçağın hızını uçak tipine ve iniĢ Ģartlarına uygun olarak minimum hızın % 5 ile 10 kadar üstünde tutar; yere temastan evvel pilot uçağı yere paralel uçuĢ yapacak Ģekilde düzeltir ve mümkün olan en düĢük düĢey hız ile tekerlekleri yere değdirir. Bundan sonra pilot aerodinamik, motor ve tekerlek frenlerini kullanarak uçakla yerde emniyetle taksi yapacağı hıza düĢürür ve uçağı durdurur.

Uçağın yere değmesinden duruĢuna kadar olan yatay enerji aerodinamik, motor ve tekerlekler tarafından ısı enerjisine çevrilerek yutulurken yere değdiği andaki düĢey enerji ise iniĢ takımlarının yayları, amortisörleri ve tekerlek tarafından ısı enerjisine dönüştürülerek yutulur..